Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.