Me-säätiö toimii eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Säätiöllä on Me-taoja ja kouluja. Työkaluja ja tietoa syrjäytymisestä ja sen dynamiikasta löytyy osasta data.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.