Tutkimus nuorten tupakoinnista ja päihteiden käytöstä perustuu kyselyihin, jotka on toteutettu 12-18 -vuotiaiden nuorten parissa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.