Frasordboken som innehålle fraser på nordsamsiskt, enaresamiskt och skoltsamiskt talspråk. På webbplatsen finns även kortdokumentärer, en snabbguide till den samiska kulturen, en soundboard samt artiklar med språk som tema. Cirka en tredjedel av förslagen till fraserna har kommit in via sociala medier.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.