I Finland har vi proportionella val. I artikeln förklaras vad proportionella val betyder och hur rösterna räknas.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.