Täällä on tietoa henkilökohtaisesta avusta, jota myönnetään vaikeavammaisille. Sivuilla on omat osiot palvelun käyttäjälle, tuottajalle, avustajille, omaisille ja läheisille sekä kunnille.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.