Julkaisu tarjoaa tietoa valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista, kivikkokerrostumien syntymekanismista, levinneisyydestä ja kivikkojen luontotyypeistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.