Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. På sidorna finns information om trafik och komminukation, samt statistik och publikationer. På sidorna kan du också ansöka om olika tillstånd.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.