Täällä on materiaaleja, joiden avulla voi opiskella digitaalisia perustaitoja ja vertaisohjaajan taitoja. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti suomea puhuvat maahanmuuttajat.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.