Niina Hämäläinen tarkastelee artikkelissaan sitä, millä tavalla Elias Lönnrot tulkitsi kansanrunojen välityksellä rahvaan naisen kuvaa ja perhettä Kantelettaressa ja Kalevalassa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.