Mila Engelbergin kirja tarjoaa näkökulmia sukupuolisyrjivään kielenkäyttöön ja suosituksia kielenkäytön kehittämiseksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.