Kymenlaakson historiaa valokuvin. Kuvia myös sodassa menetetyiltä alueilta Itäiseltä Suomenlahdelta: Lavansaaresta, Seiskarista, Tytärsaaresta ja Suursaaresta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.