Opas perunan viljelyyn sisältää tietoa viljelytekniikoista, tuholaisista, siemenperunan käsittelystä sekä hygieniasta tuotannossa. Neuvoja on myös varastointiin ja jätevesien käsittelyyn.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.