Täällä on tietoa ja tehtäviä saamelaisten kansallispäivään, taiteeseen, kieleen, elinkeinoihin ja yhteiskuntaan liittyen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.