WWF:n raportti kertoo luonnon monimuotoisuuden muutoksista, selkärankaisten eläinten määrän vähenemisestä ja kestävän kehityksen tavoitteista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.