På miljöministeriet sidor om klimatet och luften finns information om klimatförändringen och om åtgärder för att begränsa den och anpassa sig till den. På sidorna finns också information om luftvård och skydd av ozonskiktet.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.