På sidorna berättas det om begränsning av och anpassning till klimatförändringen, klimatförändringens effekter, utsläppen av växthusgaser, luftvård och skyddet av ozonskiktet i Finland.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.