Viherympäristöliiton julkaisemassa toimintamallissa esitetään, millä tavoin viheralueiden tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapitäjä voi huomioida kestävän ympäristörakentamisen toiminnassaan.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.