Lääkeinfosta löytyvät Suomessa myytävien lääkkeiden pakkausselosteet, joista käyvät ilmi mitä lääkeaineita valmiste sisältää, mihin ja miten lääkettä käytetään, riskit, varoitukset ja säilytys.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.