Oppimateriaalissa käsitellään Suomen historiaa autonomian ajasta toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Aineisto on kuunneltavissa ja sisällön vaatimustason voi valita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.