I den här handledningen redogörs för hur man kan medverka i planläggningen i kommunerna. Målet är att lägga fram innehållet och begreppen i planläggningen och att uppmuntra kommuninvånare att delta utvecklingen av sin egen livsmiljö.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.