Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortion sivuilla on linkit Amkit-kirjastoihin. Lisäksi tietoa konsortiosta ja sen toiminnasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.