Tukes neuvoo, miten kiinteistössä, huoneistossa tai asunto-osakeyhtiössä tulee tarkkailla sähkölaitteiston kuntoa ja varmistaa, että sen käyttö on turvallista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.