Lukukeskuksen tietopaketti lasten ja nuorten lukemisesta, lukutaidosta ja lukumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.