Julkaisussa kerrotaan Helsingin suojelullisesti merkittävien lintulajien tärkeistä lintualueista sekä pesimäalueista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.