Kansaneläkelaitoksen taskutilastoihin on koottu etuuksien saajien määrät, etuuksien määrät sekä niiden maantieteellinen jakautuminen.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.