Luonnon kirjo -lehdessä julkaistaan artikkeleita luonnon monimuotoisuudesta ja sen suojelusta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.