Opas on laadittu kunnille avuksi verkkopalveluiden suunnitteluun, mutta lienee hyödyksi myös muille tahoille, jotka kehittävät digitaalisia palveluita.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.