Portaalista voi etsiä tietoja ruotsalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten opinnäytteistä ja tutkimusjulkaisuista. Osa aineistosta on luettavissa kokotekstinä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.