Lyhyitä videoita erilaisista arjen tilanteista suomen kielen opiskeluun. Tukikielinä arabia, dari ja englanti.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.