Tänne on koottu tietoa ja oppimateriaaleja liittyen maahanmuuttotaustaisten oppijoiden koulutukseen. Sivuilla on aineistoja esimerkiksi suomen kielen, yhteiskuntatiedon ja ammattisanojen opiskeluun.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.