Koulukinon oppimateriaali vihapuheen estämiseksi ja sananvapauden merkityksen tuntemiseksi. Oppimateriaalissa opitaan tunnistamaan vihapuhe ja pyritään kääntämään negatiivinen puhe positiiviseksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.