På människohandel.fi berättas det om vad människohandel, hur den fungerar och hur man kan identifiera människoandel. På sidorna finns också anvisningar om hur offer för människohandel kan få hjälp.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.