Maa- ja metsätalousministeriön sivulle on koottu eläinten suojelua koskeva lainsäädäntö.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.