Opas kannustaa kuntalaisia osallistumaan elinympäristönsä kehittämiseen. Sen avulla voi tutustua kaavoituksen sisältöön, vaiheisiin ja sanastoon.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.