Pirita Frigren tarkastelee tutkimuksessaan sitä, minkälainen oli merimiesten vaimojen sosiaalinen ja taloudellinen asema 1800-luvun alkupuolen ja puolivälin kaupunkiyhteisössä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.