Kansalaisilla on oikeus saada tietää, miten viranomaiset toimivat ja perustelevat päätöksiään. Tässä julkaisussa kuvataan kuntien käytäntöjä tietopyyntöihin vastaamisessa sekä siinä esiin tulleita ongelmia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.