Oppaassa kerrotaan, milloin eläkkeelle jäävä voi saada eläkettä tai muita etuuksia Kelasta.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.