Rahapuu havainnollistaa kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia. Tietoja voi tarkastella kunnan, sairaanhoitopiirin tai menolajin mukaan tai asukaskohtaisesti.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.