Den finlandssvenska ordbokens nätutgåva. Ordboken innehåller cirka 2 550 finlandismer med rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras I saklig textstil.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.