Bloggen bokhora är den mest lästa lästa bokbloggen i Sverige och har också tilldelats flera utmärkelser.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.