En arkitekturguide om användning av trä i nutida arkitektur. Många olika projekt från hela världen presenteras med rikligt med bilder och text på danska.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.