Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistaan artikkeleita yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta. Lehti on vapaasti luettavissa.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.