Marianne Juntusen kirjoittama opas auttaa suunnittelemaan kemian opetusta kestävän kehityksen näkökulmasta. Teoriaosuuden lisäksi opas sisältää harjoituksia ja oppilaiden omia tutkimuksia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.