Här kan du få du svar på frågor om fossil av djur och växter samt de bergarter man hittar dem i. Paleontologi är läran om förhistoriskt liv, dess evolution och livsmiljö.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.