På denna webbplatsen finns information om de svenska herptilerna, det vill säga reptiler och groddjur. Tanken webbplatsen är att sprida kunskap om de olika arterna och deras status i Sverige. Webbplatsen innehåller också länkar till nyheter om reptiler och groddjur-

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.