Arboretum Mustila i Elimäki är Finlands äldsta och största arboretum eller planterade trädsamling. På webbplatsen beskrivs 500 av de träd, buskar och örtartade växter som växer i Mustila.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.