Vesikartan avulla voi tarkastella mökkijärven, joen tai meriveden tilaa. Palvelu tarjoaa tietoa myös vesiä kuormittavasta toiminnasta, kunnostustoimista ja meriympäristön seuranta-asemista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.