Verojen kirja sisältää perustiedot yhteiskunnan tuloista. Se listaa julkisyhteisöjen kokonaistulot vuodesta 1975 lähtien ja kuvaa valtion ja kuntien tulonlähteissä tapahtuneita muutoksia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.