Julkaisussa käsitellään sosiaalista mediaa ja sen yhteyttä julkishallintoon sekä sitä, miten sosiaalisen median avulla voidaan valjastaa päättäjien, kansalaisten ja yritysten osaaminen yhteiseksi hyväksi.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.